خانه طيبیعت قارچ ها قارچ خوراکی والاريلاي

قارچ خوراکی والاريلاي

قارچ خوراکی کاه دوست يا قارچ چينی يکی ديگر از قارچ های خوراکی است که در مناطق معتدل و گرمسيری رشد می کند.

 

قارچی بسيار خوشمزه که روی کاه و کلش بويژه ساقه های برنج براحتی رشد می کند چينيان اولين افرادی بودند که بيش از 1000 سال پيش موفق به توليد اين قارچ به روش مصنوعی شدند.

 

قارچ چينی بويژه پس از پخته شدن طعم و مزه بسيار مطبوعی دارد به همين علت در کشورهای که اين قارچ توليد می شود مردم آن را بر قارچ دکمه ای ترجيح می دهند متاسفانه اين قارچ تا کنون در کشور ما توليد نشده است.

 

 

پربیننده ترین عناوین

تالارهای گفتگو