خانه طيبیعت قارچ ها اگاريکوس بيتورگيس

اگاريکوس بيتورگيس

رشد اين قارچ در مناطق معتدل، در فصل پائيز ودر طبيعت است. اندام باردهی اين قارچ نسبتا سفت با کلاهک صاف و سفيد و در اندام های مختلف می باشد.

 

قطر کلاهک 5 تا 9 سانتيمتر است. محل اتصال کلاهک با ساقه به صورت حلقه ای به نام انالوس است اين قارچ همان قارچی است که مورد استفاده ما قرار می گيرد و در بازار به اسم قارچ دکمه ای شناخته شده است. اين قارچ برای فروش تازه در سوپر مارکتها و فروشگا ههای مواد غذايی و همچنين برای حمل به مناطق دور با توجه به مقاومت نسبی آن به ضربه مناسب است

 

پس از ظهور اندام باردهی که به شکل ته سنجاق می باشدرشد قارچ بسيار سريع و کلاهک قارچ بسرعت بزرگ می شود قارچها در حالت دکمه ای بايد چيده شوند زيرا پس از باز شدن کلاهک کيفيت قارچ بشدت پائين می آيد.

 

 

پربیننده ترین عناوین

تالارهای گفتگو