خانه طيبیعت قارچ ها پرورش قارچ دكمه اي

پرورش قارچ دكمه اي

مواد اولیه جهت تهیه کمپوست قارچ دکمه ای :6000 کیلوگرم کلش گندم خشک100 کیلوگرم اوره100 کیلوگرم ملاس400 کیلوگرم گچ3500 کیلو گرم

 

کود مرغی خشکروشهای تهیه کمپوست قارچ دکمه ای:دو روش عمده برای تولید کمپوست وجود دارد:روش کوتاه مدت و روش دراز مدتروش دراز مدت یک روش قدیمی و اولیه بوده و برای تولید کمپوست به منظور کشت قارچ در سطح تجاری مناسب نیست.روش کوتاه مدت تهیه کمپوست به مراتب سریعتر و پیشرفته تر از روشهای پیشین است . به علت گرانی تکنولوژی این روش، در بیشتر کشورهای آسیایی هنوز از روشهای طولانی برای تهیه کمپوست استفاده می شود.

 

برای بعمل آوردن کمپوست مراحل زیر توصیه می شود:روز اول : خیس کردن ، مخلوط کردن و انباشتن کمپوستروز چهارم : اولین زیر و رو کردن یا برگرداندن و قالب زنی مجدد کمپوستروز هشتم : دومین قالب زنیروز دوازدهم : سومین قالب زنی و برگرداندن توده کمپوستروز شانزدهم : چهارمین قالب زنی کمپوستروز بیستم : آخرین مرحله زیر و رو کردن کمپوست و پر کردن قفسه های سالنهای پرورش.تذکر:کاشت ، داشت و برداشت قارچ دکمه ای دارای پیچیدگی خاص خود بوده که از مطالب این سایت خارج می باشد اطلاعات بالا جهت آشنایی علاقه مندان مطرح شده است. ولی به هر حال سعی می گردد مطالب لازم در بخش قرار داده شودولی یه منبعی را خدمت دوستان معرفی می کنم تا در صورت لزوم به ان مراجعه نمایند.

 

سابقا محیط کشت قارچ دکمه ای فقط کود اسب بود اما از آنجایی که تهیه این کود در مقیاس وسیع امکان پذیرنبود از مواد دیگری مانند کاه گندم کود مرغ و سنگ گچ طی فرایندی به نام کمپوست سازی ( بستر سازی یا کود سازی) محیط کشت مصنوعی با خواص کود اسب تهیه شد که به مراحل مختلف آن می پردازیم.1ـ فاز اول کمپوست سازی: این مرحله از بستر سازی شامل خیس کردن و انباشت مواد اولیه به مدت ۵ تا ۷ روز بوده که در سیستم ماشینی معمولاً ۳تا ۴روز است. چهار مرحله قالب زنی که به مدت ۳ تا ۵ روز و معمولا ۴ روز انجام میشود. قالب زنی در سیستم ماشینی ۳ مرحله وهر۳ روز یک بار انجام می شود. بنا بر این در سیستم ماشینی طول پروسه فاز اول حداقل۵ تا ۱۴ روز کاهش می یابد .2- فاز دوم کمپوست سازی:این فاز شامل ۳ مرحله ۱ـ عملیات تخمیر به مدت ۳ تا ۵ روز،۲ـ پاستوریزاسیون بمدت ۱۲ تا ۱۸ ساعت و۳ـ آمونیاک زدایی ۳ تا ۵ روز بوده و تقریبا در هر دو سیستم شبیه هم انجام میشود ( گاهی در سیستم دستی مرحله آمونیاک زدایی ۱تا ۲ روز بیشتر به طول می انجامد).

 

3- بذر زنی: این مرحله رابطه مستقیم با سیستم تولید و تعداد کارگران و مهارت آنها داشته در سیستم استیلاژ( بستری ) حداکثر یک روز و در سیستم کیسه ای و سایر سیستم ها بسته به مقدار کیسه ها و فاصله آنها با سالن های تولید و ارتفاع قفسه ها مختلف است .معمولا این مرحله بایستی حداکثر در مدت ۲ روز پایان یابد چرا که طولانی شدن این مرحله زمینه آلودگی کمپوست آماده شده را فراهم آورده همچنین برداشت در یک زمان انجام نمی گیرد.4- پنجه دوانی:در این مرحله میسلیوم یا ریسه های قارچ در مدت ۱۴ تا ۱۵ روز در کمپوست نفوذ کرده و پس از آن ۱۴ تا ۱۵ روز دیگر نیز زمان نیاز است تا میسلیوم قارچ در خاک پوششی نفوذ کند.5- برداشت:معمولا ًطی ۳ مرحله برداشت انجام میگیرد که هر مرحله ۷ تا ۱۰ روز طول می کشد.

 

6- نظا فت سالن:مرحله پایانی که معمولاً ۱ تا ۲ روز بطول می انجامد شامل مرحله تخلیه و نظافت سالن ها میباشد. بنا براین طول دوره در سیستم دستی ۷۵ تا ۱۰۳ روز و در سیستم ماشینی ۷۰ تا ۸۱ روز می باشد در صورتی که یک کارخانه کلیه مراحل را خودش انجام دهد ۴ و حداکثر ۵ دوره در سال میتواند از سالنهای تولید استفاده نماید. سیستم رایج ایران بصورت سنتی بوده و معمولا کلیه کارها در یک کارخانه انجام می گیرد. امروزه در کشور های پیشرفته از این سیستم استفاده نمی شود. اطلاعات بیشتر در مورد سیستم های پیشرفته در کلاسهای تخصصی آموزشگاه قارچ طلایی ارائه می شود.

باید در نظر داشت، کیفیت کمپوست تهیه شده از نظر فیزیکی و بیوشیمیایی که بستگی به مواد اولیه مصرف شده و سیستم تولید کمپوست دارد، همچنین بذر مصرفی ( اسپان )از نظر گونه و اصلاحات ژنتیکی انجام شده بر روی آن نقش چشمگیری در تلورانس تولید داشته و به همراه مجموع عوامل محیطی و نحوه کنترل آن (رطوبت، دما، تهویه، بهداشت، ...) افزایش یا کاهش تولید قارچ را در تولیدی های قارچ دکمه ای رقم میزند.

 

 

پربیننده ترین عناوین

تالارهای گفتگو