خانه طيبیعت

طبیعت

دروازه قرآن شيراز

دروازه قرآن یکی از نمادهای، تأثیر قرآن بر زندگی مردم ایران و از بناهای ارزشمند اسلامی در کشور ما به شمار می‌آید.

 

ادامه مطلب ...
 

م‍وزه‌ ت‍‍اري‍خ‌ طب‍ي‍‍ع‍‍ي‌ ت‍ب‍ريز

اي‍ن‌ م‍وزه‌ ب‍‍ا م‍س‍‍اح‍ت‌ 200 م‍ت‍رم‍رب‍‍ع‌ ، 354 ن‍م‍ون‍ه‌ ش‍‍ام‍ل‌ ، 40 گ‍ون‍ه‌ پ‍س‍ت‍‍ان‍د‌ار، 51 گ‍ون‍ه‌ پ‍رن‍ده‌ ، 13 گ‍ون‍ه‌ خ‍زن‍ده‌ ، 9 گ‍ون‍ه‌ ‌آب‍ز‌ي‌ ، دو ن‍و‌ع‌ س‍ن‍گ‍و‌اره‌ و ن‍م‍ون‍ه‌ ‌ه‍‍اي‍‍ي‌ ‌از س‍خ‍ت‌ پ‍وس‍ت‍‍ان‌ و ب‍ن‍دپ‍‍اي‍‍ان‌ م‍‍ي‌ ب‍‍اش‍د.

ادامه مطلب ...
 

آتشكده بنديان درگز

يك آتشكده زيباي ساساني به همراه برج خاموشي در منطقه بنديان در گز مشاهده شده است ودر سالهاي اخير حفاري در آنجا صورت گرفته است.

 

ادامه مطلب ...
 

كليساي ننه مريم

كليساي ننه مريم كه امروزه به كليساي شرق آشور ناميده مي شود . در خيابان قدس شهر اروميه قرار دارد و يكي از آثار بي نظير و تاريخي آشوري هاي اروميه است .

 

ادامه مطلب ...
 
صفحات بعدی

پربیننده ترین عناوین

تالارهای گفتگو